Bazar notebooků | Podmínky inzerce
Vyhledat produkt
BAZAR NOTEBOOKŮ

BAZAR NOTEBOOKŮ podmínky inzerce

Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou závazné Všeobecné obchodní podmínky používání inzertního portálu BAZAR-NOTEBOOKU.cz (dále jen Všeobecné podmínky), které nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Využívání služeb tohoto inzertního portálu je podmíněno bezvýhradným souhlasem uživatele (inzerenta) s těmito Všeobecnými podmínkami.

 • Inzertní portál BAZAR-NOTEBOOKU.cz je určen zejména pro zveřejňování informací o zamýšlených záměrech uživatelů formou občanské a firemní inzerce, za předpokladu dodržování těchto Všeobecných podmínek.
 • Využívání služeb inzertního portálu BAZAR-NOTEBOOKU.cz může být provozovatelem zpoplatněno.
 • Registrace uživatelů (inzerentů) je nepovinná! Inzerentům však poskytuje rozšířené možnosti při správě inzerátů, takže ji na portále BAZAR-NOTEBOOKU.cz doporučujeme. Registrovaní, ale i neregistrovaní uživatelé jsou povinni uvést platnou e-mailovou adresu, případně další údaje, které nemají charakter osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení inzerátu do příslušné kategorie.
 • Inzeráty mohou být vkládány pouze do relevantních kategorií odpovídajících jejich obsahu. Pokud inzerát splňuje podmínky pro zařazení do více kategorií, je možné jej do více kategorií zařadit.
 • Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů na různé předměty. Každý inzerát lze zveřejnit opakovaně, nicméně duplicitní inzeráty s totožným obsahem mohou být bez předchozího upozornění odstraněny provozovatelem bez náhrady.
 • Provozovatel může na základě vlastního uvážení omezit počet podávaných inzerátů do jedné kategorie. Není dovoleno vkládat do nadpisu nebo inzerovat služby totožného obsahu, jako je BAZAR-NOTEBOOKU.cz. Inzeráty porušující toto pravidlo budou bez předchozího upozornění odstraněny bez náhrady.
 • Podaný inzerát je přidán na inzertní portál BAZAR-NOTEBOOKU.cz ihned v okamžiku přidání inzerátu (s výjimkou placených služeb). V textu inzerátu může uživatel uvést (propagovat) jakýkoli způsob kontaktu (včetně www adresy), přičemž povinným údajem je platný e-mail.
 • Provozovatel portálu BAZAR-NOTEBOOKU.cz si vyhrazuje právo bez náhrady odstranit, či přesunout do jiné kategorie (podkategorie) jakýkoliv inzerát, který není vzhledem ke svému obsahu zařazený ve správné kategorii nebo podkategorii a to i bez předchozího oznámení uživateli (inzerentovi).
 • Provozovatel portálu BAZAR-NOTEBOOKU.cz nebo jím pověřená osoba si vyhrazuje právo odstranit bez náhrady jakýkoliv inzerát, který je v rozporu s platnými právními normami, dobrými mravy, nebo pokud to provozovatel uzná za vhodné i bez toho, aby to oznámil uživateli (inzerentovi).
 • Provozovatel portálu BAZAR-NOTEBOOKU.cz si vyhrazuje právo omezit, nebo zabránit přístupu uživatelů (inzerentů), kteří porušují tyto Všeobecné podmínky.
 • Uživatel si je vědom, že užívá inzertní portál BAZAR-NOTEBOOKU.cz na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
 • Na vyžádání oprávněných orgánů (POLICIE ČR apod.) poskytne provozovatel všechny dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.
 • Pokud není stanoveno jinak, provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli.
 • Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost portálu BAZAR-NOTEBOOKU.cz, její bezchybnou činnost a zajištění. Zároveň má právo odstavit inzertní portál BAZAR-NOTEBOOKU.cz bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.
 • Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s využíváním služeb na inzertním portálu BAZAR-NOTEBOOK.cz, jakož i způsobených jeho nefunkčností, chybovostí, nezabezpečeností, činností uživatelů, třetích stran či z jiných důvodů.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah inzertního portálu BAZAR-NOTEBOOKU.cz a inzeráty, které byly přidány uživateli a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli, či třetími stranami.
 • Provozovatel může používat obsah inzerátů, jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu apod.), dle svého vlastního uvážení.
 • Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel mu je oprávněn zasílat za účelem marketingu informační, reklamní e-mailové nebo krátké textové zprávy. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat marketingové a jiné uvedené zprávy za účelem vytváření statistik o uživatelích jako celku, při různých cílených vlastních reklamních kampaních provozovatele, při organizování soutěží pro uživatele a při cílení reklamních kampaní třetích stran.
 • Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených předmětů uživatelů (inzerentů).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.
 • V případě změny ceny placených služeb, nemá tato změnha vliv na již uhrazené a realizované služby.
 • Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu BAZAR-NOTEBOOKU.cz bez náhrady.

Uživatel (inzerent) vyjadřuje souhlas s uvedenými Všeobecnými podmínkami a pravidly inzerce a na znak souhlasu označí položku "Souhlasím s všeobecnými obchodními a platebními podmínkami inzerce" při publikování inzerce na BAZAR-NOTEBOOKU.cz
 
SEO optimalizace pro vyhledávače, to je SEO průvodce.cz
Přihlášení

Doporučujeme

Pokazil se vám notebook? Nevadí, kontaktujte profesionály na servis notebooků. Provádíme servis notebooků Acer, Asus, IBM, Fujitsu Siemens, Sony nebo Toshiba. Profesionální­ opravy a servis notebooků, to je POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST.

Statistiky

Přihlašeno hostů: 52 

nahoru